За Проекта

Целта на Отвъд страха е, чрез създаване на гей-подкрепяща среда за личностно приемане и израстване да отговори на разрушителното влияние на хомофобията и хетеросексизма, които доминират в много сфери на нашето общество.
 
Защо е необходим този сайт?
Необходимостта от този сайт е продиктувана от широкото разпространение на предубежденията в нашето общество към хората от сексуалните и джендърните малцинства, дори и сред специалисти в областта на психичното здраве. Това изправя лесбийки, гей-мъже, бисексуални и трансджендърни (ЛГБТ) пред трудността да получат адекватна психично-здравна информация и помощ, съобразена с техните потребности от подготвени за работа с ЛГБТ клиенти специалисти.
 
Защо „Отвъд страха”?
Страхът е онзи фактор, който ни подтиква да направим своя избор. Дали да сведем нашия живот до съществуване, затворено между тесните рамки на собствените заблуди или да се изправим пред предизвикателствата поставени ни от живота, по пътя към „ставането себе си”.

С приемането на нашата различност,
ние утвърждаваме собствената си неповторимост.
С преживяването на нашата ранимост,
ние осъзнаваме свързаността си с другите.
И това ни помага да извървим своя път отвъд страховете си.

Благодаря на Б.Г. за неоценимата подкрепа и помощ на всеки един от етапите на създаване на този сайт.