Условия за ползване

Как да използвате пълноценно ресурсите на  е-mail  консултирането
За да бъде консултацията ползотворна за Вас, писмата Ви следва да отговарят на някои условия:
● Добре е да бъде поставен конкретен въпрос, свързан с личен Ваш проблем, а не в областта на психологията като цяло.
● Информацията за проблема или причината, поради която решихте да потърсите консултация е необходимо да бъде възможно по-подробна. Опишете обстоятелствата, при които е възникнал и какво сте предприели до сега, за да се справите с него.
● Желателно е, при описване на актуалния си проблем, да го поставите в контекста на Вашия живот. За което е нужно да отбележите биографични данни, както и да опишете съжителство и взаимоотношения със значими за Вас хора:
- членовете и отношенията във Вашето първично семейство – това, в което сте родени и отгледани;
- отношенията с Вашия интимен партньор (ако имате връзка в момента) и с Вашите деца (ако имате такива);
- отношенията с приятели и близки;
- опишете работата си – с какво сте се занимавали досега, каква е настоящата Ви професия, какви са Вашите отношения с колегите;
- отбележете Вашите представи за бъдещето и смисъла на живота (цели, стремежи, мечти).
● Опишете онези моменти и събития които, според Вас, са оказали влияние върху Вашия живот. Отбележете времето, когато те са се случили и как сте се справили с тях.
● Възможно е да получите и консултация по въпроси, които засягат отношенията Ви с трети лица. Въпросът обаче трябва да е свързан с Вашите преживявания и проблеми възникнали в процеса на общуване със съответния близък за Вас човек.
● Опитайте се да конкретизирате какви са Вашите очаквания от мен, като Ваш консултант
● Желателно е писмата да бъдат написани на кирилица.

Отговор на Вашите писма ще получите в срок от 2 дни, след получено потвърждение, че услугата е заплатена.

Какво можете да очаквате от  е-mail  консултирането
Моята помощ ще се изразява в обратна връзка с Вас, при която може да правя коментари, да Ви предоставя информация или да Ви насоча към други информационни източници.
Възможно е и да получавате консултации под формата на въпроси. Това се прави с цел да Ви подпомогна да осмислите преживяванията си от актуални или минали житейски събития, като погледнете на дадена ситуация или преживяване по нов начин, с нови възможности за решения.

Като Ваш консултант, рядко ще давам директни съвети. Всички съждения и коментари направени от мен спрямо Вашите изложени проблеми, следва да се разглеждат като условни и субективни мнения. Следователно Вие сами трябва да решите, кои от тях ще Ви бъдат полезни.  

Изпращайки своя проблем с искане за консултация, Вие декларирате, че сте съгласни с това условие.

Ограничения за ползване:
За да се възползвате от услугата Вие трябва да сте навършили 18 години.

Благодаря на всички потенциални потребители, които са съгласни с горните условия и предупреждения. Ако желаете консултация е необходимо да изложите Вашия индивидуален проблем, да посочите валиден адрес на електронна поща, на който да получите отговор и да заплатите стойността на услугата на посочената банкова сметка.

Желая Ви успех!