"Моят таен живот": Появата на автентичната идентичност на един гей мъж

Авторите на изследването, Ейми Уолш и Елизабет Крепоу си поставят за цел да постигнат разбиране житейската история на един гей мъж, процеса на появата на неговата автентична идентичност от гледна точка на хомофобията. Да покажат, как се е справял с хомосексуалността си във всекидневието и да изследват процеса на неговото разкриване. Този преход от затворен към по-автентичен живот осветлява влиянието на хомофобията на неговите взаимоотношения и активни избори.

Хомофобията е страх и омраза, изразена към гей мъже, лесбийки или бисексуални жени и мъже, както и към хора, които са подозирани, че са ЛГБ. Тя може да се интернализира, създавайки форма на само-омраза, получена от негативните стереотипи свързани с хомосексуалността.

Животът на Брус е бил оформен от хомофобията на другите и неговата собствена омраза към себе си, което е довело до изолация и липса на конкретна автентична идентичност. Настоящата статия се фокусира върху афективните значения, свързани със значими събития в житейската история на Брус и как те са допринесли за трансформацията на темите в неговия живот от жертвено-пасивни към активни, поемането му на активна роля в управлението на своя живот.

Прочети още...

Роден и двете: интерсекс и щастлив

Ариел Гор разговаря с интерсекс феминистката Хида Вилория относно нейния нов активистки мемоар 

Ариел Гор

Когато нарека нещо „активистки мемоар”, аз нямам в предвид, че това е мемоар, хронологично отразяващ нечий активизъм – въпреки, че това може да бъде и така. Това, което имам в предвид е, че създаването и съществуването на самата книга е активизъм. Когато някога заглушен аутсайдерски глас си пробива път в тази форма – книгата – издателската професия се е запазила толкова плътно колонизирана от патриархалността, ние трябва да обърнем внимание.

Хида Вилория написа активистки мемоар. Ако прочетете Роден и двете (Born Both, Hachette Books, 2017), той ще ви въздейства.

Родена интерсекс, в края на 60-те години в семейство на колумбийски лекар и венецуелска бивша учителка, Хида е била регистрирана и отгледана като жена без да бъде подложена на медицински ненужни „нормализиращи” генитални операции – или интерсекс генитално осакатяване.

Прочети още...

Моделът на Антъни Д'Ожели за развитие на лесбийска, гей и бисексуална идентичност

Coming out – процесът на развитие на малцинствена  сексуална идентичност ІІI

Да бъдеш лесбийка, гей или бисексуален в преобладаващо хетеросексуално общество не означава просто да си различен, това означава „отхвърляне на социално наложената идентичност на мнозинството” (DꞌAugelli, 1994, р. 314) и противопоставяне на опитите му да заличи или изопачи твоето различие. Как? Като го обяви за отклонение, первезия или вариация на хетеросексуалните отношения; като го стереотипизира, клишира и създаде „приемливия” за хетеросексизма образ на ЛГБ човека, сведен до пародийно, често асексуално лице или го представи като застрашаващ невинността на младите хора сексуален хищник.

Две мощни бариери стоят пред човешкото същество, което достигне до определянето на себе си като лесбийка, гей или бисексуален – социалната невидимост на сексуалната ориентация и социалната и правова санкция прикрепена към нейното открито изразяване. Те превръщат разкриването (coming out) или създаването и развитието на ЛГБ идентичността в продължителен и труден процес.

Прочети още...

Спрете да повтаряте "Това е толкова гейско!": 6 вида микроагресии, които вредят на ЛГБТК хората

д-р Кевин Надал*

Когато бях малък, чувах моите братя, братовчеди и приятели доста редовно да казват неща като: „Това е толкова гейско!”. Обикновено, аз се смеех с тях, горещо надявайки се, че те не знаят моята тайна. Родителите ми и други възрастни в моя живот ми казваха неща като: „Момчетата не плачат” или „Бъди мъж!”, което по същество беше техния начин да ми казват, че да си емоционален е забранено или е признак на слабост.  

Когато бях тийнейджър, имаше няколко момчета в гимназията, които ми се подиграваха почти всеки ден. Когато минавах покрай тях в залите, те ме наричаха „педераст” или крещяха името ми с превзети гласове. Научих се да преминавам край тях без да показвам никаква реакция; не можех да ги оставя да разберат, че това ме притеснява, иначе щях да им докажа, че наистина съм гей. Не казах на никого за тормоза (на родители, учители или някой друг), защото, признавайки че съм дразнен, че съм гей, би означавало, че признавам, че съм гей. Никога не съм се чувствал толкова самотен в моя живот.

Прочети още...

Моделът на Вивиан Кас за развитие на лесбийска и гей идентичност

Coming out - процесът на развитие на малцинствена сексуална идентичност ІІ

Вивиан Кас (1979) описва процеса на развитие на лесбийска и гей идентичност в шест етапа. Нейният модел е една от основните теории за описание на етапите на разкриването. Тя е развита от психо-социална перспектива и отчита „представата на индивида за дадена характеристика от личността му, произтичащото от нея поведение, както и представата му за начина, по който друг човек възприема същата характеристика” (Родригез, 1998, с.133). На всеки етап от процеса на развитие на идентичността е възможно тя да бъде преустановена. Индивидът може да избере да не развива тази идентичност по-нататък.

Критиките към този модел са, че:

- той не взема предвид социално-културните фактори, които биха могли да повлияят на личностното развитие (раса; етнос; религия; образование; социално-икономическо положение и др.);

- линейния характер на модела предполага последователно преминаване през всички етапи от развитието на идентичността, без да уточнява, че някои хора могат да ревизират тези фази в различните етапи от живота си. Както Weinberg (1984, посочено в Cox&Gallois, 1996) отбелязва, линейните модели игнорират възможността за промени в идентичността през жизнения път на индивида;

- днес, той е по-малко валиден, отколкото е бил в своето начало, поради промяната в характера на социалната стигма и нейните управленски практики.

През 2000 г. е проведено изследване, което да провери актуалността на модела на Кас (Myers et.al, 2000). То установява универсалността на някои от предложените от Кас етапи, но намира несъответствие в реда, по който се преживяват те, както и че не всеки индивид неизбежно преминава през всички от тях. Всъщност този модел, както самата авторка отбелязва, е обща насока за разбирането как индивида достига до приемане на хомосексуална идентичност. „Той не претендира да бъде истина във всяко едно отношение за всички хора, тъй като индивидите и ситуациите са сложни по своята същност. След време, промените в социалните нагласи и очаквания ще изискват промени в модела” (Cass, 1979, p. 235).

Прочети още...