Политика на сайта

Отвъд страха се отнася с разбиране към различността, загадъчността и ранимоста на човешката душа. Негов основен приоритет е уважение правото на личен живот и неделимото с това строго спазване на поверителността относно споделената информация.

„Отвъд страха” няма да предоставя вашите данни на трети страни и няма да се свърже с Вас, без Ваше разрешение.

Цялостната политика на този сайт включва:

♦ Уважение на достойнството и правата на личността.

♦ Професионална отговорност към потребителите и на първо място, избягване нанасянето на вреда. Този сайт в максимално висока степен гарантира, че услугите и методите на работа с потребителите не се прилагат не правомерно.

Отвъд страха се ангажира да съхранява по адекватен начин информацията и записите, за да се обезпечи поверителността. Всяка информация, споделена по време на сесиите и фактът, че сме работили заедно няма да бъде предоставен на трети лица, освен ако не са застрашени деца или документите не са иззети от съдебната система или полицията.

♦ Коректност в използването на чужди научно-практически постижения и идеи.